PRIVACYBELEID

binnen de BIBUS-ondernemingen

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om u bij ons een veilig gevoel te geven, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke voorschriften en informeren wij u graag over het verzamelen en het gebruik van onze gegevens.
In de volgende verklaring over gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens op onze websites en binnen ons bedrijf worden verzameld en welke gegevens wij verwerken en gebruiken en hoe.

1. VERANTWOORDELIJK KANTOOR

BIBUS Romicon B.V., Vlijtweg 10A, 8191 JP Wapenveld  (hierna: BIBUS) is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van het GDPR. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door BIBUS in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsvoorschriften in zijn geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief richten aan de volgende contactgegevens: BIBUS Romicon B.V., Vlijtweg 10A, 8191 JP Wapenveld E-Mail: info@bibusromicon.nl. Uiteraard kunt u ook te allen tijde kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens (zie ook punt 7).

2. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, evenals alle inventarisgegevens die u aan ons verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, het registreren en het aanmaken van uw klantenaccount. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze websites en onze webshop bezoekt en die niet direct aan u kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder deze categorie. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke sites bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde sites online bezoeken.
In ons dagelijks werk verzamelen wij alleen de gegevens die nodig zijn voor de orderverwerking en door de wet.

2.2 KLANTENREKENING

De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van traditionele zaken (naam, telefoonnummer, e-mail) worden door u verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen zoals aanbiedingen. Zonder hen kunnen wij het contract niet met u sluiten. U wordt beheerd in de ERP gehost door ons en u kunt dit niet direct zelf beheren. Voor aanpassingen of verzoeken om informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of met het in punt 1 genoemde informatiecentrum.

2.3 KLANTENACCOUNT WEBSHOP

Voor elke shopklant die zich dienovereenkomstig registreert, hebben we een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn opgeslagen voorraadgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens bekijken over uw voltooide, open en recent verzonden winkelbestellingen en uw winkelgegevens beheren. Behandel de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak ze niet toegankelijk voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor misbruik. Als u zich niet afmeldt, blijft u automatisch aangemeld. Met deze functie kunt u sommige van onze diensten gebruiken (bijv. 'MyBIBUS') zonder telkens opnieuw in te loggen.

2.4 VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke voorschriften. Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige verwerking van uw aan- of verkoop, met inbegrip van eventuele volgende garanties, voor onze diensten, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of op andere wijze doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of facturatie of als u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Zo ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals transportbedrijven, logistieke bedrijven, banken) in het kader van de orderverwerking de benodigde gegevens voor de order- en orderverwerking. De op deze wijze doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor de vervulling van hun taken. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en zal niet worden gemaakt door een van de dienstverleners die door ons. Voor uw bestelling hebben wij uw juiste naam, adres en betaalgegevens nodig. Wij hebben uw e-mailadres nodig om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen en met u te communiceren. Uw persoonlijke gegevens worden gewist als er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan en als u een vordering tot verwijdering hebt ingesteld, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

2.5 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Naast het verwerken van uw gegevens om uw aan- of verkoop bij BIBUS te verwerken, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, als geheel of voor individuele maatregelen. Een bericht in tekstvorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vind je in elke nieuwsbrief ook een link om je af te melden.

2.5.1 NIEUWSBRIEF

Voor de verzending van de nieuwsbrief hanteren wij de volgende procedures: schriftelijke registratie van onze beurzen, registratie per e-mail bij een contactpersoon of de double opt-in procedure, d.w.z. dat u een aanvraag ontvangt naar aanleiding van een bestelling of een bezoek aan een vakbeurs en wij sturen u alleen een nieuwsbrief per e-mail als u ons vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren. Wij sturen u dan een notificatie e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail. Als u niet langer nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden. Een bericht in tekstvorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vind je in elke nieuwsbrief ook een link om je af te melden.

2.5.2 CONCOURSEN, MARKT- EN OPINIEONDERZOEK

In het geval van wedstrijden zullen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van prijzen en om onze aanbiedingen te adverteren. U vindt gedetailleerde informatie in onze deelnamevoorwaarden voor de betreffende competitie. We gebruiken uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard gebruiken wij deze uitsluitend anoniem voor statistische doeleinden en alleen voor de bedrijven van BIBUS Romicon B.V.. Uw reacties op enquêtes zullen niet aan derden worden doorgegeven of gepubliceerd. BIBUS gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor markt- en opinieonderzoek voor eigen doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek, hetzij volledig hetzij voor specifieke maatregelen. Een bericht in tekstvorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u ook een link voor afmelden in elke enquête-e-mail.

3. COOKIES

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. We willen er echter op wijzen dat de functies op onze websites beperkt kunnen zijn als u ons niet toestaat om cookies in te stellen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van uw browser op uw terminalapparaat worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens worden opgeslagen voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Ze doen geen schade. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

Welke cookies gebruikt BIBUS?
De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de functie van uw winkelmandje op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en aan welke invoeren en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. Deze cookies dienen met name om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de site informatie weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van uw klanten en om uw surfgedrag bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
BIBUS gebruikt cookies voor Google Analytics, voor Matomo (Analytics tool) om u automatisch aan te melden op pagina's met login en voor formulieren om tijdelijke gegevens op te slaan. We proberen cookies te vermijden.
Alleen een identificatienummer wordt in de cookies zelf opgeslagen.
Dit nummer bevat uw naam noch een internetadres (IP-nummer).
Zolang u niet bent ingelogd op onze site, wordt deze ID niet gekoppeld aan uw naam of andere persoonlijke informatie. Wij dragen geen persoonlijke gegevens over aan derden, d.w.z. zelfs als u zich registreert, zullen deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven. We gebruiken cookies van de analyse-tools om te zien welke van onze pagina's worden bezocht en welke producten de meeste belangstelling wekken, en om eventuele technische storingen te identificeren.

Hoe kunt u het opslaan van cookies voorkomen?
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen met uw toestemming wordt geaccepteerd. Als u alleen de BIBUS-cookies wilt accepteren, maar niet de cookies van onze serviceproviders en partners, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" selecteren. Meestal laat de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser u zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt deactiveren. We raden u aan om u altijd volledig uit te loggen van gedeelde computers die zo zijn ingesteld dat ze cookies accepteren.

4. LOG-FILES

Bij elke toegang tot de pagina's van BIBUS worden gebruiksgegevens via de betreffende internetbrowser verzonden en in logbestanden, de zogenaamde server-logbestanden, opgeslagen. De aldus opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van de toegang, naam van de pagina, IP-adres, referentie-URL (originele URL van waaruit u de website hebt bezocht), de hoeveelheid overgedragen gegevens en product- en versie-informatie van de gebruikte browser. We gebruiken deze logbestand datasets alleen voor technische diagnosedoeleinden om fouten sneller op te sporen en te corrigeren en serverinstellingen te optimaliseren.
De logbestanden van de webserverdienst worden meestal automatisch verwijderd na 4 maanden of na het bereiken van een capaciteitslimiet, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Deze logbestanden kunnen ook te allen tijde door ons worden verwijderd, bijv. voor het verplaatsen van de server of wanneer bepaalde bestandsgroottes worden bereikt.

5. WEB ANALYTICS

5.1 GOOGLE-ANALYSE

Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om ons verdere met het gebruik van websites en het internet verbonden diensten aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking alsmede het genoemde doel. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is. Meer informatie over Google Analytics en gegevensbescherming is te vinden op tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. BEVEILIGDE DATAOVERDRACHT

Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Bovendien beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

7. INFORMATIERECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJ

Volgens het GDPR hebben onze klanten onder andere recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens, evenals recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, indien nodig. Vragen kunnen worden gericht aan BIBUS Romicon B.V., Vlijtweg 10 A, NL-8191 JP Wapenveld of via e-mail: info@bibusromicon.nl te allen tijde per e-mail of per post met uw unieke identificatie.

BIBUS Romicon B.V.

Vlijtweg 10A
8191 JP Wapenveld
THE NETHERLANDS

Tel. +31 38 447 91 81

E-mail info@bibusromicon.nl
www.bibusromicon.nl