P Profielen

Er gaat veel warmte verloren door de ruimte rond deuren en ramen. Het gebruik van P-profielen kan hier veel baat bij hebben. Ze helpen bij het verzegelen en maken het zo mogelijk om te besparen op de energierekening.
Er worden P-profielen gebruikt bij: Deuren en ramen, machines, enz. 

Informatie
BIBUS Romicon B.V.

info@bibusromicon.nl