Geluidswering

Het toepassingsgebied kan bestaan uit het geluiddicht maken van het motorcompartiment in jacht, windturbinehuis, compressoren en andere luidruchtige machines waar het mogelijk is om het geluid te scheiden van de omgeving.

Informatie
BIBUS Romicon B.V.

info@bibusromicon.nl